Sau đây mô tả Bản Tuyên Bố Khước Từ Lợi Tức cho trang web của Nguyễn Duy.

Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi đại diện chính xác những sản phẩm và dịch vụ này và tiềm năng thu nhập của họ. Các báo cáo Thu nhập và Thu nhập của Nguyễn Duy và khách hàng của nó là ước tính những gì chúng tôi nghĩ bạn có thể kiếm được. Không có đảm bảo rằng bạn sẽ làm cho các mức thu nhập này và bạn chấp nhận rủi ro mà thu nhập và thu nhập khác biệt theo từng cá nhân.

Cũng như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, kết quả của bạn có thể thay đổi và dựa trên năng lực cá nhân, kinh nghiệm kinh doanh, chuyên môn và mức độ mong muốn của bạn. Không có đảm bảo nào liên quan đến mức độ thành công mà bạn có thể gặp phải. Những lời chứng thực và ví dụ được sử dụng là kết quả ngoại hạng, không áp dụng cho người mua trung bình, và không nhằm đại diện hoặc đảm bảo rằng bất kỳ ai sẽ đạt được các kết quả tương tự hoặc tương tự.

Sự thành công của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nền tảng, sự cống hiến, mong muốn và động lực của họ. Không có gì bảo đảm rằng các ví dụ về thu nhập trong quá khứ có thể được nhân đôi trong tương lai. Chúng tôi không thể đảm bảo kết quả trong tương lai và / hoặc thành công của bạn. Có một số rủi ro chưa biết trong kinh doanh và trên internet mà chúng ta không thể đoán trước có thể làm giảm kết quả.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của bạn. Việc sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi phải dựa trên sự thận trọng của bạn và bạn đồng ý rằng Nguyễn Duy không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thành công hay thất bại nào của doanh nghiệp của bạn liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc mua và sử dụng thông tin, Và dịch vụ.

Trang web này có chứa hoặc có thể chứa “tuyên bố hướng tới tương lai” trong ý nghĩa của Mục 27A của Luật Chứng khoán năm 1933 và Phần 21B của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Bất kỳ tuyên bố nào thể hiện hoặc liên quan đến các cuộc thảo luận liên quan đến dự đoán, kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, dự báo, mục tiêu, mục đích, giả định hoặc các sự kiện trong tương lai hoặc kết quả hoạt động không phải là những tuyên bố về thực tế lịch sử và có thể là “tuyên bố hướng tới tương lai”.

Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên sự mong đợi, ước tính và dự báo vào thời điểm đưa ra các tuyên bố liên quan đến một số rủi ro và sự không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả hoặc sự kiện thực sự khác biệt so với những dự đoán hiện tại. Các tuyên bố tìm kiếm chuyển tiếp trong hành động này có thể được xác định thông qua việc sử dụng các từ như “dự kiến”, “sẽ”, “dự đoán”, “ước tính”, “tin tưởng”, hoặc các tuyên bố cho biết hành động nhất định “có thể”, “có thể” “Có thể” xảy ra.

ĐỔI THÔNG BÁO: Như với bất kỳ trang thông báo hành chính và pháp lý nào của chúng tôi, nội dung của trang này có thể và sẽ thay đổi theo thời gian. Theo đó, trang này có thể được đọc khác khi bạn đến thăm lần sau. Những thay đổi này là cần thiết và do Nguyễn Duy thực hiện để bảo vệ bạn và trang web của Nguyễn Duy. Nếu trang này quan trọng đối với bạn, bạn nên kiểm tra lại thường xuyên vì không có thông báo thay đổi nội dung nào khác được cung cấp trước hoặc sau khi thay đổi có hiệu lực.

QUYỀN TÁC GIẢ CẢNH BÁO: Các thông báo pháp lý và các trang quản trị trên trang web này, bao gồm cả các thông báo này, đã được soạn thảo một cách thận trọng bởi một luật sư. Chúng tôi tại Nguyễn Duy đã thanh toán cho phép sử dụng các thông báo pháp lý và các trang hành chính này trên Nguyễn Duy để bảo vệ bạn và cho chúng tôi. Tài liệu này không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ lý do gì và sử dụng trái phép qua Copyscape để phát hiện người vi phạm.

CÂU HỎI / Ý KIẾN / Mối quan tâm: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung của trang này hoặc chỉ muốn liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể làm theo các liên kết sau: https://nguyenduy.net/